INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

31. oktober 2017

Arbeidsmøte om Noark

Arkivverket arrangerte arbeidsmøte med Bergen kommune, IKA Kongsberg, Trondheim kommune, Oslo kommune og KS om Noark.

På oppdrag fra våre eierkommuner har IKA Kongsberg undersøkt overføring av arkivverdig materiale mellom fagsystem og Noark 5-kjerner. De foreløpige funnene tyder på at det er en del utfordringer med slike integrasjoner. I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har IKA Kongsberg tidligere dokumentert hvordan uttrekk fra samme Noark 4-database, men med ulike verktøy, gir ulikt resultat.

Dette er to forskjellige forhold, som begge har stor betydning for bevaring av arkivmateriale. Arkivskapere og arkivinstitusjoner har ulike erfaringer og tilnærminger for å håndtere disse utfordringene. Ulik forståelse og begrepsbruk gjør at det ofte oppstår misforståelser når vi kommuniserer med hverandre om disse problemstillingene.

Formålet med arbeidsmøtet var å belyse disse utfordringene nærmere. Av hensyn til den videre forvaltningen av Noark er det viktig for Arkivverket å ha en god forståelse av disse problemstillingene og hva som er de underliggende årsakene.

Les mer på arkivverkets nettsted: https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/regelverk-og-standarder/noark-standarden/arbeidsmote-om-noark