INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

28. september 2017

Arkivverkets arbeid med tilsynsmetodikk

Arkivverket har oversendt oss informasjon om deres arbeid med ny tilsynsmetodikk. Sammen med IKAene ønsker de å gi et bedre og mer relevant arkivhold i norske kommuner.

Arkivverket har som oppgave å gjennomføre tilsyn med kommunene. Siden juni har de vært i gang med et prosjekt for å gjøre metodikken ved tilsyn bedre. Hovedfokuset er at tilsynene skal være mer tilpasset brukernes behov. Brukerne er selvsagt arkivleder og arkivmedarbeidere, men innbefatter også kommunens øverste ledelse, mellomledere, saksbehandlere og it-tjeneste. Innbyggernes behov er også viktige å ha i fokus fordi erfaring viser at arkivene er av vesentlig betydning for å ivareta deres rettssikkerhet.

I prosjektet Brukerorienterte tilsyn benyttet de tjenestedesign som metode. Arkivverket er nå ferdig med å kartlegge og analysere brukernes behov og brukernes erfaringer med tilsyn.

 De har intervjuet kommuner av ulike størrelser fra hele Norge, og forskjellige grupper som rådmenn, it-direktører, saksbehandlere og arkivledere. Alle har vært med på et tilsyn med Arkivverket.

De er i gang med å bearbeide alle innspillene for å bli enda bedre på tilsyn som betyr noe. Kommunenes overveldende tilbakemelding var nemlig at de ville ha flere tilsyn fra oss. Tilsyn ga effekt og de syntes vi hadde en god balanse mellom tilsyn og veiledning.

Kommunene hadde noen forslag til endringer som skal testes ut i løpet av høsten.