INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

01. september 2017

Regjeringen oppnevnte utvalg som skal gjennomgå arkivloven

Dagens arkivlov ble til da offentlige dokumenter ble produsert, utvekslet og lagret i papirversjoner. Økt bruk av digitale digitale fag- og samhandlingssystemer i offentlig saksbehandling har ført til at mye dokumentasjon ikke fanges opp av de tradisjonelle arkivløsningene.

Derfor har regjeringen i dag oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå arkivloven og kravene til arkivering av digital informasjon, melder kulturminister Linda Hofstad Helleland. 

Utvalget skal beskrive de viktigste utfordringene for arkivene og hvilke dokumenter og arkiv som bør bevares. I tillegg skal det gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen mellom Arkivverket, statlig forvaltning, kommunesektoren og kulturinstitusjoner.

Les utvalgets mandat på regjeringen.no: http://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvalg-skal-vurdere-arkivloven/id2569160/