INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

29. mai 2017

Dato for årets arkivlederseminar

Ã…rets arkivlederseminar var opprinnelig planlagt i mai/juni. Ettersom vi vet at mange hadde ansvar og oppgaver i forbindelse med valget til høsten, og valgopplæringen la beslag på mye tid på våren og forsommeren, har vi valgt å utsette hele arkivlederseminaret til høsten. Vi tar sikte på gjennomføring i uke 43, nærmere bestemt 24. og 25. oktober. Vi håper alle synes dette er en god løsning, og at dere holder av datoene allerede nå.

Programmet i år inneholder to hovedtemaer: Uønskede organismer i arkivet og problemstillinger knyttet til bevaring av elektronisk arkiv. I tillegg vil det informeres om Archon – byggetrinn 2 og planlegging av nye deponeringer

Det endelige programmet med påmeldingsinformasjon vil bli sendt ut i uke 34.