INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

28. februar 2017

Arkivhenvendelse fra Slovakia

Vår kollega Steinar Marvik har skrevet en fyldig artikkel om en kopibok fra trelastfirmaet Caspar Holter & Co for årene 1808-1816. Av ukjente og mystiske årsaker ble protokollen deponert sammen med arkivet til Drammen videregående skole. Protokollen viste seg å inneholde en særdeles spennende historie om sin samtid under napoleonskrigene med blant annet beslagleggelse av fiendtlige skip, kapervirksomhet og lisensfart.

Les mer

15. februar 2017

Pilotprosjekt for digitalisering er i gang

Vi har nå fått kjøpt inn alt av utstyr og programvare til å starte produksjon i digitaliseringsavdelingen vår. Martin og Elisabeth er i gang med et pilotprosjekt for å digitalisere Sandefjord kommunes byggesaksarkiv. I første omgang har de tatt inn 7,5 hyllemeter med arkiv for å teste utstyr, programvare og finne rutiner på arbeidsflyt.

Les mer

13. februar 2017

Spor det er verdt å ta vare på

Til IKA Kongsbergs 25 års jubileum i februar 2017, fikk vi laget en informasjonsfilm der målet var å synliggjøre verdien av det å være eier av IKA Kongsberg. Gjennom et eksempel viser vi sårbarheten i det materialet vi forvalter og konsekvensene av at noe blir borte. Vi ønsket å gi økt kunnskap og forståelse for de tjenestene, kompetansen og den fysiske sikkerheten som IKA Kongsberg representerer. Filmen «spor verdt å ta vare på» er produsert av Sheriff Film Company A/S og er regissert av Henrik Zwart.

Les mer