INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

19. desember 2017

Tildeling av prosjektmidler til IKA Kongsberg

Riksarkivaren har i dag fordelt prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. Arkivverket mottok hele 122 søknader med en samlet søknadssum er på over 51 millioner kroner. Vi er svært glade for å ha fått tildelt 140.000,- til «Pilotprosjekt for publikumstinga betjening» og 120.000,- og til «Prosjekt for nedfrysing av arkivmateriale med skjeggkre.»

Les mer

07. desember 2017

Nytt Arkheion på vei ut til våre eiere

Arkheion er et fagtidsskrift for kommunal arkivsektor i Norge. Første utgave kom i 1997 så tidsskriftet feirer 20 års jubileum i år. I det siste nummeret har vår kollega Bjørn Ole Hovda bidratt med artikkelen «Protestantismen –Ånda til den kommunale verksemna».

Les mer

03. desember 2017

Jul på IKA Kongsberg

Vårt sentralbord vil være betjent i romjulen, men på grunn av ferieavvikling vil det være redusert bemanning.

Vår felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg vil holde stengt i romjulen. Fra 2. januar er det følgende åpningstider: Mandag, onsdag og torsdag 9-15, tirsdag 9-18.

Vi på IKA Kongsberg ønsker alle våre eiere og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år!

Les mer

16. november 2017

Stillingsutlysning – Renholdsoperatører

Vi ønsker å bruke en prøveperiode på to år for å finne svar på om vi skal ansette egne renholdere på fast basis. Derfor søker vi to renholdsoperatører i 100 % stilling – som toårige prosjektstillinger med mulighet for fast ansettelse. Stillingene er i hovedsak knyttet til renhold, men de er også tillagt andre driftsoppgaver.

Les mer

31. oktober 2017

Arbeidsmøte om Noark

Arkivverket arrangerte arbeidsmøte med Bergen kommune, IKA Kongsberg, Trondheim kommune, Oslo kommune og KS om Noark.

På oppdrag fra våre eierkommuner har IKA Kongsberg undersøkt overføring av arkivverdig materiale mellom fagsystem og Noark 5-kjerner. De foreløpige funnene tyder på at det er en del utfordringer med slike integrasjoner. I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har IKA Kongsberg tidligere dokumentert hvordan uttrekk fra samme Noark 4-database, men med ulike verktøy, gir ulikt resultat.

Les mer

31. oktober 2017

Presentasjoner fra årets arkivlederseminar

Til årets arkivlederseminar hadde vi satt sammen et faglig program som strakte seg fra de helt konkrete og håndgriplige problemstillinger til det mer diffuse og teoretiske. Her finner du presentasjonene fra seminaret.

Les mer

18. oktober 2017

Vil du bli vår nye kollega?

Vi er en arkivinstitusjon i sterk vekst, og har pr. i dag 32 fast ansatte. For å møte etterspørselen fra våre eiere søker vi en arkivkonsulent i 100 % fast stilling innenfor fagfeltet rettighetsdokumentasjon.

Les mer

28. september 2017

Arkivverkets arbeid med tilsynsmetodikk

Arkivverket har oversendt oss informasjon om deres arbeid med ny tilsynsmetodikk. Sammen med IKAene ønsker de å gi et bedre og mer relevant arkivhold i norske kommuner.

Les mer