INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

16. juni 2016

Invitasjon til arkivlederseminar 7.-8. september

Kommunereformen går sin gang, og det skjer mye spennende her både nå og framover. Den første kommunesammenslåingen i denne runden foregår i vårt distrikt, og skal være ferdig gjennomført 1. januar 2017. Kommunereformen og omorganiseringer er et selvsagt hovedtema for arkivlederseminaret i 2016.

Les mer

31. mai 2016

Vårens nummer av Arkheion er ferdig

Vårens nummer av Arkheion er ferdig og vil bli sendt ut til våre eiere. I denne utgaven har IKA Kongsberg bidratt med to artikler. Petter har skrevet en artikkel om sammenligning av to uttrekk fra det samme sakarkivet, mens Knut har skrevet en artikkel om sin turné med formidlingsprosjektet «Straff i skolen» for elever i den videregående skole. De som ikke klarer å vente på papirutgaven kan lese hele bladet i pdf-format på våre hjemmesider.

Les mer

30. mai 2016

Tildelinger av prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv

Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. I år kunne det søkes støtte til utviklingsprosjekter med fokus på satsingene kommunereform, privatarkiv og arkiv i digital forvaltning. Innen fristen var det kommet inn 57 søknader med en samlet søknadssum på ca. 25 millioner. IKA Kongsberg er glade for å ha fått støtte til tre prosjekter. Finansiering av forprosjekt for IKA-Kjernen fikk kr 200.000. og prosjekt for innhenting og sikring av digitalt arkivmateriale fikk kr 85.000. Sammen av 13 andre institusjoner fikk vi også støtte til et prosjekt om standardisering av arkivbeskrivelse (KAISA) med kr 500.000.

Les mer

28. april 2016

Kartlegging og vurdering av arkivtjenester og kostnader

På oppdrag fra IKA Kongsbergs styre har rådgiver Trygve Sivertsen (PWC) kartlagt IKA Kongsbergs sterke og svake sider i henhold til tjenester, tjenestenivå og kostnadsnivå i henhold til dagens regelverk og sammenlignet med alternative løsninger i regionen.

Les mer

27. april 2016

IKA Kongsbergs representantskapsmøte 27.4.2016

Vi takker våre eiere for et godt gjennomført representantskapsmøte. 35 representanter fra våre eierkommuner var tilstede på møtet. Representantskapet ga blant annet sin tilslutning til opptak av Modum og nye Sandefjord kommuner som nye eiere. Det betyr at vi fra 1.1.2017 vil ha 44 eiere i selskapet. Det ble også vedtatt igangsetting av utbygging slik at vi får økt vår magasinkapasitet med ca. 25 000 hyllemeter. Presentasjonene som ble holdt på årets representantskapsmøte er nå lagt ut.

Les mer

19. april 2016

Nasjonal strategi for bruk av skytjenester

Hovedmålet med Nasjonal strategi for bruk av skytjenester har vært å gi offentlige og private virksomheter større rom for handling når de skal velge IKT-løsninger. Utviklingen av den nasjonale strategien skal føre til at virksomhetene kan velge å bruke skytjenester der det ikke strider mot andre viktige hensyn. En viktig del av strategien har vært å gå igjennom det norske regelverket for å avdekke hindringer for å ta i bruk skytjenester, samt å vurdere det finnes hindringer man ønsker å gjøre noe med.

Les mer

17. mars 2016

Utlysning av stilling – Teknisk Rådgiver

IKA Kongsberg er en arkivinstitusjon i sterk vekst, både faglig og i omfang. Vi har i dag 18 faste ansatte, og skal nå utvide med en Teknisk Rådgiver – Digitale Arkiver i fast 100%-stilling.

Les mer

14. mars 2016

Oppslag om IKA Kongsberg i Fagbladet

I begynnelsen av februar hadde vi besøk av Fagbladet som er landets største fagblad i fagbevegelsen. De har laget et fire siders oppslag om blant annet muggsaneringsanlegget og formidlingsprosjektet «Straff i skolen».

Les mer