INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

21. desember 2016

Signering av avtale med Backe Stor-Oslo

Vi har signert en totalentrepriseavtale med Backe Stor-Oslo AS om utvidelse av Archon.

Prosjektet etableres i tilknytning til det eksisterende arkivbygget som ble bygget av Bøhmer Entreprenør som nå er en del av Backe Stor-Oslo.

Backe Stor-Oslo har utviklet prosjektet i en samspillsavtale med IKA gjennom høsten 2016. 

Det skal bygges arkivmagasin på i størrelsesorden 25 000 hyllemeter, fotomagasin og 100 m2 digitaliseringsareal. Tilbygget blir på ca. 1500 m2. Ved å bruke mesaninløsning som arkivreoler i magasin, vil mengde arkiv bli mer enn dobbelt per kvadrat.

Bygget oppføres med bæresystem i en kombinasjon av prefabrikerte stål- og betongkonstruksjoner og kles med sandvichelementer.

Prosjekteringen starter januar i 2017, og forventet ferdigstillelse av bygget er sommeren 2018. Kontraktssum er 65,4 mill kroner inkl. mva.

Perspektiv av bygningsmassen med tilbygget til venstre (Ill. LPO Arkitekter)