INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

27. oktober 2016

Ny arkivforskrift er ute til høring

Det har skjedd store endinger i måten offentlige organ organiserer arkivfunksjoner og tekniske løsninger på siden arkivforskriften tro i kraft i 1999. Kulturdepartementet har derfor ønsket å forenkle gjeldene forskrift for gradvis gå over til et mindre detaljorientert regelverk.

Det foreligger nå et forslag til ny forskrift som har høringsfrist 15. januar 2017. IKA Kongsberg har nå startet et arbeid for å utarbeide et høringssvar. For de kommunene som ønsker det vil det bli anledning til å slutte seg til vårt høringssvar.

Les mer:

Høyring – ny forskrift om offentlege arkiv (Ekstern lenke)