INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

27. oktober 2016

Ny arkivforskrift er ute til høring

Det har skjedd store endinger i måten offentlige organ organiserer arkivfunksjoner og tekniske løsninger på siden arkivforskriften tro i kraft i 1999. Kulturdepartementet har derfor ønsket å forenkle gjeldene forskrift for gradvis gå over til et mindre detaljorientert regelverk.

 

Les mer