INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

09. september 2016

Presentasjoner fra årets arkivlederseminar

 

Jahn Pettersen, Stokke kommune: Kommunesammenslåingen Stokke- Andebu- Sandefjord

Jahn Erik Innvær, KS BTV: Regionssamarbeid og kommunereform

Eirin Farmen, Andebu kommune: Hvordan organisere en kommunesammenslåing på dokumentasjonsfeltet?

Petter Høiaas, IKA Kongsberg: IKA Kongsbergs digitaliseringstilbud

Anna Malmø-Lund, Riksarkivet: Samdok og arbeidet med kommunereformen

Per Ivar Hammershaug, Difi: Hvordan jobbe strategisk med arkiv innad i virksomheten?

Wenche R. Lund, IKA Kongsberg: Archon 2

Vibeke Hammerhaug, June Wahl og Ina Halle-Knutzen, IKA Kongsberg: Informasjon om byggetrinn 2 og planlegging av ny deponeringsrunde