INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

07. september 2016

Høring om forslag til endringer i personopplysningsforskriften

Datatilsynet gjennomgått eksisterende bestemmelser om melde- og konsesjonsplikt ved behandling av personopplysninger for å se om det kan gis flere unntak i personopplysningsforskriftens kapittel 7. Datatilsynet mener det kan være gode grunner for å gjøre unntak fra melde- og konsesjonsplikten i større grad enn det er gjort i dag, spesielt i tilfeller der personverntrusselen er liten.

I høringsnotatet foreslås det at det gjøres unntak fra meldeplikten for følgende fire tilfeller av behandling av personopplysninger

  1. a)      i aktivitetslogg i adgangskontrollanlegg
  2. b)      ved bruk av kameraovervåking
  3. c)      i organ for stat eller kommune når behandlingen har hjemmel i egen lov
  4. d)     ved bruk av elektronisk kjørebok og flåtestyring. 

Det forslås videre at det gjøres unntak fra både melde- og konsesjonsplikten for følgende fem tilfeller av behandling av personopplysninger

  1. a)      i klientregistre
  2. b)      i hvitvaskingsregistre
  3. c)      hos helsepersonell som er underlagt offentlig autorisasjon eller gitt lisens
  4. d)     i bivirkningsrapportering
  5. e)      ved intern og ekstern varsling av kritikkverdige forhold.

Høringsfristen er satt til 29.11.2016

Du kan lese mer om høringen på datatilsynet.no (ekstern lenke)