INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

16. september 2016

Kommunereform – komplett veileder i dokumentasjonsforvaltning og arkiv

Veilederen er utarbeidet av SAMDOK, (et samarbeidsprosjekt i regi av Riksarkivaren). Prosjektgruppen har underveis mottatt innspill fra kommuner, fylkeskommuner, kommunale arkivinstitusjoner og KS, og ikke minst fra arkivledere i kommuner som har gjennomført en sammenslåing eller er i prosess.

Veilederen omhandler håndtering av eksisterende papirarkiv og digitale arkiv, og etablering av arkiv og arkivfunksjon i ny kommune.

Les mer

09. september 2016

Presentasjoner fra årets arkivlederseminar

Ã…rets seminar ble arrangert på Archon 7.-8. september med 40 påmeldte arkivledere. Kommunereformen og omorganiseringer var i år et selvsagt hovedtema. Her finner du presentasjonene fra årets seminar.

Les mer

07. september 2016

Høring om forslag til endringer i personopplysningsforskriften

Datatilsynet gjennomgått eksisterende bestemmelser om melde- og konsesjonsplikt ved behandling av personopplysninger for å se om det kan gis flere unntak i personopplysningsforskriftens kapittel 7. Datatilsynet mener det kan være gode grunner for å gjøre unntak fra melde- og konsesjonsplikten i større grad enn det er gjort i dag, spesielt i tilfeller der personverntrusselen er liten.

Les mer