INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

30. mai 2016

Tildelinger av prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv

Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. I år kunne det søkes støtte til utviklingsprosjekter med fokus på satsingene kommunereform, privatarkiv og arkiv i digital forvaltning. Innen fristen var det kommet inn 57 søknader med en samlet søknadssum på ca. 25 millioner. IKA Kongsberg er glade for å ha fått støtte til tre prosjekter. Finansiering av forprosjekt for IKA-Kjernen fikk kr 200.000 og prosjekt for innhenting og sikring av digitalt arkivmateriale fikk kr 85.000. Sammen av 13 andre institusjoner fikk vi også støtte til et prosjekt om standardisering av arkivbeskrivelse (KAISA) med kr 500.000.

Les mer  på Riksarkivet sider:

Prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv – tildelinger 2016 (Ekstern lenke)