INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

28. april 2016

Kartlegging og vurdering av arkivtjenester og kostnader

På oppdrag fra IKA Kongsbergs styre har rådgiver Trygve Sivertsen (PWC) kartlagt IKA Kongsbergs sterke og svake sider i henhold til tjenester, tjenestenivå og kostnadsnivå i henhold til dagens regelverk og sammenlignet med alternative løsninger i regionen. Rapporten er utarbeidet i mars og april 2016 og bygger på offentlige vurderinger som er gjort av andre kommuner i sin beslutning om valg av samarbeidspartner for arkivtjenester. Den bygger også på uttalelser fra intervjuede enkeltpersoner både i og utenfor selskapsorganisasjonen, samt en rekke offentlige dokumenter, utredninger og statistisk materiale.

 

Les rapporten:

Kartlegging og vurdering av arkivtjenester og kostnader (Pdf)