INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

19. april 2016

Nasjonal strategi for bruk av skytjenester

Hovedmålet med Nasjonal strategi for bruk av skytjenester har vært å gi offentlige og private virksomheter større rom for handling når de skal velge IKT-løsninger. Utviklingen av den nasjonale strategien skal føre til at virksomhetene kan velge å bruke skytjenester der det ikke strider mot andre viktige hensyn. En viktig del av strategien har vært å gå igjennom det norske regelverket for å avdekke hindringer for å ta i bruk skytjenester, samt å vurdere det finnes hindringer man ønsker å gjøre noe med.

De juridiske vurderingene har resultert i noen konkrete tiltak:

  • Revisjon av arkivforskriften, samt deler av arkivlova for å tilpasse regelverket til digitalisering. En vil vurdere behov for endring slik at offentlige organ kan ta i bruk skytjeneter med servere utenfor Norge.
  • Arbeide med å få harmonisert praksis for tilsyn slik at virksomhetene ikke opplever å få motstridene krav knyttet til bruk av skytjenester fra ulike tilsyn
  • Bidra til EUs arbeid med felles kriterier for skytjenester
  • Vurdering av grunnlaget og handlingsrommet for å utvide tilgangen til å lagre bokføringsdata utenfor Norge

Les mer:

Nasjonal strategi for bruk av skytjenester (Regjeringen.no)

 Utredning av juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunal sektor- en mulighetsstudie (KS.no)