INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

28. april 2016

Kartlegging og vurdering av arkivtjenester og kostnader

På oppdrag fra IKA Kongsbergs styre har rådgiver Trygve Sivertsen (PWC) kartlagt IKA Kongsbergs sterke og svake sider i henhold til tjenester, tjenestenivå og kostnadsnivå i henhold til dagens regelverk og sammenlignet med alternative løsninger i regionen.

Les mer

27. april 2016

IKA Kongsbergs representantskapsmøte 27.4.2016

Vi takker våre eiere for et godt gjennomført representantskapsmøte. 35 representanter fra våre eierkommuner var tilstede på møtet. Representantskapet ga blant annet sin tilslutning til opptak av Modum og nye Sandefjord kommuner som nye eiere. Det betyr at vi fra 1.1.2017 vil ha 44 eiere i selskapet. Det ble også vedtatt igangsetting av utbygging slik at vi får økt vår magasinkapasitet med ca. 25 000 hyllemeter. Presentasjonene som ble holdt på årets representantskapsmøte er nå lagt ut.

Les mer

19. april 2016

Nasjonal strategi for bruk av skytjenester

Hovedmålet med Nasjonal strategi for bruk av skytjenester har vært å gi offentlige og private virksomheter større rom for handling når de skal velge IKT-løsninger. Utviklingen av den nasjonale strategien skal føre til at virksomhetene kan velge å bruke skytjenester der det ikke strider mot andre viktige hensyn. En viktig del av strategien har vært å gå igjennom det norske regelverket for å avdekke hindringer for å ta i bruk skytjenester, samt å vurdere det finnes hindringer man ønsker å gjøre noe med.

Les mer