INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

04. mars 2016

Etablering av kriterier til bruk i søknader om utførsel av arkiver og skytjenester

Riksarkivaren har igangsatt et arbeid for å fastsette enkle og forutsigbare kriterier til bruk i søknader om bruk av skytjenester og utførsel av arkiv.

Søknader om å ta i bruk skytjenester vil derfor først bli behandlet etter at det er etablert kriterier for slike tillatelser. Arkivverket tar sikte på å få etablert en praksis for dette før sommeren 2016. Du finner mer informasjon om dette arbeidet på arkivverkets hjemmesider.