INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

17. mars 2016

Utlysning av stilling – Teknisk Rådgiver

IKA Kongsberg er en arkivinstitusjon i sterk vekst, både faglig og i omfang. Vi har i dag 18 faste ansatte, og skal nå utvide med en Teknisk Rådgiver – Digitale Arkiver i fast 100%-stilling.

Les mer

14. mars 2016

Oppslag om IKA Kongsberg i Fagbladet

I begynnelsen av februar hadde vi besøk av Fagbladet som er landets største fagblad i fagbevegelsen. De har laget et fire siders oppslag om blant annet muggsaneringsanlegget og formidlingsprosjektet «Straff i skolen».

Les mer

04. mars 2016

Etablering av kriterier til bruk i søknader om utførsel av arkiver og skytjenester

Riksarkivaren har igangsatt et arbeid for å fastsette enkle og forutsigbare kriterier til bruk i søknader om bruk av skytjenester og utførsel av arkiv.

Søknader om å ta i bruk skytjenester vil derfor først bli behandlet etter at det er etablert kriterier for slike tillatelser. Arkivverket tar sikte på å få etablert en praksis for dette før sommeren 2016. Du finner mer informasjon om dette arbeidet på arkivverkets hjemmesider.

Les mer

03. mars 2016

Artikkel om kommunale kilder og slektsforskning i medlemsblad for DIS Vestfold

I tider med stadig sterkere interesse for slektsforskning, er det viktig at kommunale arkiver informerer om hva som kan være relevant fra vår sektor. Artikkelen til medlemsbladet DIZ nr. 1-16 for DIS Vestfold, er nettopp et slikt bidrag. Vi håper informasjonen kan bidra til å bruke kommunalt materiale aktivt i jakten på utfyllende kunnskap om slekt.

Les mer