INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

10. februar 2016

Arkivverket har tallfestet de digitale utfordringene arkiv-Norge står ovenfor

Riksarkivar Inga Bolstad trekker fram at bare seks prosent av de elektroniske arkivene i landets kommuner og fylkeskommuner er forsvarlig sikret for framtiden. Tallene kommer fra et SAMDOK-prosjektet hvor det i 2014 ble gjennomført en kartlegging av digitalt skapt materiale i kommunal sektor fra perioden 1985 – 2010. Oppdraget var å estimere mengden, samt å anslå kostnader og ressursbehov for å sikre dette materialet. 

Kartleggingen dokumenterte at det i perioden 1985-2010 skulle som et minimum vært bevart ca. 12 000 systemforekomster i kommunal og fylkeskommunal sektor. I arkivstatistikken for 2014 ble bare rapportert at det var foretatt 722 uttrekk.

Statistikk for arkivinstitusjoner i 2014 utdyper situasjonen:

  • 76 % av kommunene og fylkeskommunene har ikke foretatt noe uttrekk for langtidsbevaring
  • 28 % svarer at de ikke vet hvordan utfasede og avsluttede systemer skal behandles
  • 27 % har rutiner for regelmessige uttrekk fra Noark-systemer for langtidsbevaring.
  • Sikring av materialet vil koste et sted mellom en og to milliarder

Les mer om den digitale arkivutfordringen på Arkivverkets nettsted (eksterne lenker):

Den digitale arkivutfordringen i tall

SAMDOK-rapport 2014 (Pdf)

Arkivstatistikk 2014