INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

02. februar 2016

Evaluering av offentleglova

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Oxford Research evaluert offentleglova. Bakgrunnen for evalueringen var at Stortinget i forbindelse med at loven ble vedtatt også ønsket å undersøke om den nye loven ga mer innsyn.

Evalueringen som ble gjennomført i perioden desember 2014 til desember 2015, gir derfor ny viktig informasjon om hvordan loven fungerer i praksis. Rapporten viser at offentleglova i hovedsak praktiseres etter intensjonene når forvaltningen vurderer «normale» innsynsbegjæringer. Det kan derimot være utfordrende å praktisere loven når forvaltningen skal ta stilling til noen av unntaksreglene som har skjønnsmessige vurderinger. Oxford Research mener dette kan gi en risiko for at intensjonene om økt innsyn ikke oppfylles fullt ut.

 Les mer (eksterne lenker):

Om evalueringen

Les rapporten