INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

10. februar 2016

Arkivverket har tallfestet de digitale utfordringene arkiv-Norge står ovenfor

Riksarkivar Inga Bolstad trekker fram at bare seks prosent av de elektroniske arkivene i landets kommuner og fylkeskommuner er forsvarlig sikret for framtiden. Tallene kommer fra et SAMDOK-prosjektet hvor det i 2014 ble gjennomført en kartlegging av digitalt skapt materiale i kommunal sektor fra perioden 1985 – 2010. Oppdraget var å estimere mengden, samt å anslå kostnader og ressursbehov for å sikre dette materialet. 

Les mer

04. februar 2016

Dato for årets arkivlederseminar

Ã…rets arkivlederseminar blir 7.-8. september på Kongsberg. Hovedtema for seminaret er organisasjonsendringer. Vi oppfordrer arkivlederne til å holde av datoene. Invitasjon og program vil bli sendt ut i god tid.

Les mer

02. februar 2016

Evaluering av offentleglova

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Oxford Research evaluert offentleglova. Bakgrunnen for evalueringen var at Stortinget i forbindelse med at loven ble vedtatt også ønsket å undersøke om den nye loven ga mer innsyn.

Les mer