INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

28. januar 2016

Artikkel om muggsanering ved IKA Kongsberg i dagens Kommunal Rapport

I dag står artikkelen «Stopper muggen før den stjeler historien» på trykk i Kommunal Rapport. Artikkelen er på tre sider og fokuserer på muggsanering av rettighetsdokumentasjon. Bø kommune oppdaget kun dager før rivning av et bygg at boder i kjelleren var benyttet til «midlertidig» lagring av klientmapper fra sosialkontoret. Ved nærmere ettersyn viste deg seg at oppbevaringsforholdene hadde vært så dårlige at arkivene var mugginfiserte og til dels gjennomvåte. Bø kommune fortjener honnør for redningsaksjonen de satte i gang da dette ble oppdaget.

Artikkelen er skrevet av journalist Vegard Venli og fotografiene er tatt av Magnus Knutsen Bjørke.

Her kan lese artikkelen:

«Stopper muggen før den stjeler historien» Pdf