INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

05. januar 2016

Veileder for håndtering av arkiv for kommuner som planlegger kommunesammenslåing

Veilederen er utarbeidet av SAMDOK, et samarbeidsprosjekt i regi av Riksarkivaren for å sikre samfunnsdokumentasjon fra kommunal, statlig og privat sektor. Veilederen er myntet på arkivledere i kommuner som planlegger en kommunesammenslåing. Veilederen er tredelt. Del I av veilederen er nå tilgjengelig, mens del II og III vil foreligge i 2016.

Del I av veilederen omhandler fasen frem til vedtak er fattet. Del I tar for seg planleggingen av prosessen på et overordnet nivå og informerer om konkrete tiltak som kan igangsettes før vedtak fattes.

Del II omhandler fasen fra vedtak er fattet til sammenslåing er gjennomført. Del II gir konkrete råd om håndtering av eksisterende arkiver og planlegging av dokumentasjonsforvaltning i ny kommune.

Del III omhandler etableringen av ny kommune. Den tar for seg etablering av arkivfunksjon og dokumentasjonsforvaltning i ny kommune. Del III gir også råd om langsiktig arbeid med arkiv og dokumentasjonsforvaltning i ny kommune.

Les mer:

Veileder i dokumentasjonsforvaltning og arkiv (www.kommunereformarkiv.no)

Informasjonsside om arkiv og kommunereform (www.arkivverket.no)