INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

28. januar 2016

Artikkel om muggsanering ved IKA Kongsberg i dagens Kommunal Rapport

I dag står artikkelen «Stopper muggen før den stjeler historien» på trykk i Kommunal Rapport. Artikkelen er på tre sider og fokuserer på muggsanering av rettighetsdokumentasjon. Bø kommune oppdaget kun dager før rivning av et bygg at boder i kjelleren var benyttet til «midlertidig» lagring av klientmapper fra sosialkontoret. Ved nærmere ettersyn viste deg seg at oppbevaringsforholdene hadde vært så dårlige at arkivene var mugginfiserte og til dels gjennomvåte. Bø kommune fortjener honnør for redningsaksjonen de satte i gang da dette ble oppdaget.

Les mer

06. januar 2016

Nye eiere

På ekstraordinært representantskapsmøte den 29. september ga representantskapet blant annet sin tilslutning til opptak av nye eiere. Det er derfor med stor glede vi ønsker de fem Grenlandskommunene Bamble, Skien, Porsgrunn, Kragerø og Drangedal velkommen som nye eiere i selskapet fra 1.1.2016!

Les mer