INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

21. desember 2016

Signering av avtale med Backe Stor-Oslo

Vi har signert en totalentrepriseavtale med Backe Stor-Oslo AS om utvidelse av Archon.

Prosjektet etableres i tilknytning til det eksisterende arkivbygget som ble bygget av Bøhmer Entreprenør som nå er en del av Backe Stor-Oslo.

Backe Stor-Oslo har utviklet prosjektet i en samspillsavtale med IKA gjennom høsten 2016. 

 

Les mer

20. desember 2016

Jul på IKA Kongsberg

Vårt sentralbord vil være betjent i romjulen, men på grunn av ferieavvikling vil det være redusert bemanning.

Vår felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg vil holde stengt 27–29. desember. Fra 2. januar er det følgende åpningstider: Mandag, tirsdag og torsdag 9-15, onsdag 9-19.

Vi på IKA Kongsberg ønsker alle våre eiere og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år!

Les mer

06. desember 2016

Vedtak om kontrakt med Backe Stor-Oslo om bygging av Archon 2

Det er en glede å meddele at IKA Kongsbergs styre i dag vedtok å inngå kontrakt med Backe Stor-Oslo om bygging av Archon 2. Byggestart blir medio januar 2017, og bygget skal etter planen være ferdigstilt i sommeren 2018. Tilbygget blir på 1500 m2 og skal inneholde en egen digitaliseringsavdeling, samt øke magasinkapasiteten med ca. 25.000 hyllemeter.

Les mer

02. desember 2016

Nytt Arkheion er på vei ut til våre eiere

Hovedfokuset i dette nummeret er de kommende og pågående reformene i det kommunale landskapet. Fra IKA Kongsberg har Torleif bidratt med en artikkel om arbeidet med kommunereformen i Sandefjord kommune, mens Sindre har bidratt med en liten artikkel om en uavhentet krigsmedalje i Nøtterøy formannskapsarkiv.

Les mer

27. oktober 2016

Ny arkivforskrift er ute til høring

Det har skjedd store endinger i måten offentlige organ organiserer arkivfunksjoner og tekniske løsninger på siden arkivforskriften tro i kraft i 1999. Kulturdepartementet har derfor ønsket å forenkle gjeldene forskrift for gradvis gå over til et mindre detaljorientert regelverk.

 

Les mer

16. september 2016

Kommunereform – komplett veileder i dokumentasjonsforvaltning og arkiv

Veilederen er utarbeidet av SAMDOK, (et samarbeidsprosjekt i regi av Riksarkivaren). Prosjektgruppen har underveis mottatt innspill fra kommuner, fylkeskommuner, kommunale arkivinstitusjoner og KS, og ikke minst fra arkivledere i kommuner som har gjennomført en sammenslåing eller er i prosess.

Veilederen omhandler håndtering av eksisterende papirarkiv og digitale arkiv, og etablering av arkiv og arkivfunksjon i ny kommune.

Les mer

09. september 2016

Presentasjoner fra årets arkivlederseminar

Ã…rets seminar ble arrangert på Archon 7.-8. september med 40 påmeldte arkivledere. Kommunereformen og omorganiseringer var i år et selvsagt hovedtema. Her finner du presentasjonene fra årets seminar.

Les mer

07. september 2016

Høring om forslag til endringer i personopplysningsforskriften

Datatilsynet gjennomgått eksisterende bestemmelser om melde- og konsesjonsplikt ved behandling av personopplysninger for å se om det kan gis flere unntak i personopplysningsforskriftens kapittel 7. Datatilsynet mener det kan være gode grunner for å gjøre unntak fra melde- og konsesjonsplikten i større grad enn det er gjort i dag, spesielt i tilfeller der personverntrusselen er liten.

Les mer

30. august 2016

Ã…pningstider på lesesalen

Fra 1. september – 30. april har vår lesesal har følgende åpningstider:
Mandag og torsdag: 09.00 -15.00
Tirsdag og onsdag: 09.00 -19.00 (kveldstid kun forhåndsbestilt materiale).

Vi anbefaler våre lesesalsgjester å bestille ønsket materiale på forhånd via vår e-postadresse: innsyn@ikakongsberg.no. Da har vi mulighet til å legge materialet klart til du kommer. Velkommen på lesesalen!

Les mer

01. juli 2016

Modum kommune – ny medeier i IKA Kongsberg

Modum kommune søkte om å bli tatt opp som eier i IKA Kongsberg fra 1.7.2016. På representantskapsmøte den 27. april ga representantskapet sin tilslutning til opptaket. Det er med stor glede vi ønsker Modum kommune velkommen som eier nummer 45 i selskapet!

Les mer