INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

01. september 2015

Historikk om Kongsberg Forskjønnelsesselskap på lokalhistoriewiki

Vi anbefaler interesserte å lese vår kollega, Bjørn Ole Hovdas, artikkel om Kongsberg Forskjønnelsesselskap på lokalhistoriewiki. Foreningen satset på forskjønnelse av byen gjennom planting av trær og blomster, og gjennom å anlegge flere parkanlegg. En av kildene som er benyttet er møtebok for Kongsberg Forskjønnelsesselskap fra 1858-1905. Her finner du en lenke til historikk om Kongsberg Forskjønnelsesselskap på lokalhistoriewiki.

Les mer

19. august 2015

Arkivloven og skytjenester

 Charlotte Johannessen og Tor Anton Gaarder, fra Seksjon for elektronisk arkivdanning ved Riksarkivet, har publisert et innlegg om skylagring. Inlegget er en oppfølging av spørsmål som ble reist i kjølvannet av Riksarkivarens pressemelding om skyarkivering i utlandet som ble publisert 29. september 2014. Les innlegget «Arkivloven og skytjenester – Sikring eller hindring? «på Riksarkivet hjemmesider.

Les mer

02. juni 2015

Muggavdelingen – status pr. 1.6.2015

I november 2014 startet vi opp muggsaneringen med én ansatt. Fra desember 2014 til mars i år, var det to ansatte som hadde saneringsarbeid som del av sine arbeidsoppgaver. I mars fikk vi i gang et team med to ansatte til, og fra mai har seks ansatte gått i «saneringsturnus» ca. to timer hver dag. Dermed er saneringsrommet, med to avtrekksskap, nå i full drift fem dager pr. uke.

Les mer

27. mai 2015

Et nytt nummer av Arkheion er på vei ut til våre eiere

I dette nummer av Arkheion bidrar IKA Kongsberg med to artikler. En av artiklene omhandler erfaringene fra den store deponeringsprosessen vi har vært igjennom i løpet av året, mens den andre artikkelen er om vårt nye muggsaneringsanlegg.

 

Les mer

26. mai 2015

Ny veileder for arkivering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten

Mange kommuner har henvendt seg til KS og spurt hvordan de skal håndtere dokumentasjon fra kommunenes pleie- og omsorgstjeneste. Avhengig av om det er saksbehandlingsdokumentasjon eller dokumentasjon av helsehjelp, er dokumentasjonen underlagt forskjellige lovverk som stiller ulike krav til tilgang, sletting, lagring og gjenbruk. På oppdrag fra KS har PWC utarbeidet både en rapport og en veileder for håndtering av pasientinformasjon.

Les mer