INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

15. oktober 2015

Datatilsynet har utarbeidet en rapport om avviksmeldinger fra 2014

Datatilsynet har laget en rapport om avviksmeldingene de mottok i løpet av 2014. Personregelverket krever at virksomheter melder fra til Datatilsynet når personopplysninger har kommet på avveie. I løpet av 2014 mottok Datatilsynet 116 avvikssaker, nær halvparten av disse sakene gjaldt forsendelser på avveie.

Les mer

12. oktober 2015

Trelastfirmaet Caspar Holter & Co

Av og til dukker det opp spennende privatarkiv blant materialet fra (fylkes-/) kommunene. I dette tilfellet viste den mystiske protokollen som kom inn med arkivet til Drammen videregående skole å være en kopibok fra trelastfirmaet Caspar Holter & Co for årene 1808-1816. Kollega Steinar Marvik har skrevet en artikkel om firmaets virksomhet under napoleonskrigene basert på deres kopibok fra 1808-1816. Her kan du blant annet se spor av kapervirksomhet og kreativ smugling av brennevin. Når èn kopibok inneholder så mye informasjon, tenk hva et helt arkiv kan fortelle oss om fortiden!

Les mer

01. oktober 2015

Artikkel om Grendeskulane i Hol på Lokalhistoriewiki

IKA Kongsberg er i ferd med å kartleggje skulehistoria i kommunane våre. Fyrst ut er Hol kommune som har hatt ei mengd grendeskular med ei spennande og delvis komplisert historie. Artikkelen på Lokalhistoriewiki må gjerne rettast om noko er feil. Me har hovudfokus på krinsinndeling og skulehus, men kven som helst kan fylle ut artikkelen med meir informasjon, t.d. om lærarar, lokalt særpreg, m.m.

Lenke: https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Grendeskulane_i_Hol

Les mer

14. september 2015

Lesesalen er stengt 15.-17. september

Vi er på den årlige kommunearkivkonferansen i Arendal 15.–17. september. Vår lesesal vil være ubetjent disse dagene. Vårt sentralbord med telefonnummer 32 76 40 20 vil være betjent. Ved behov kan alle Rådgiverne nås på mobiltelefon

Les mer