INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

15. oktober 2015

Datatilsynet har utarbeidet en rapport om avviksmeldinger fra 2014

Datatilsynet har laget en rapport om avviksmeldingene de mottok i løpet av 2014. Personregelverket krever at virksomheter melder fra til Datatilsynet når personopplysninger har kommet på avveie. I løpet av 2014 mottok Datatilsynet 116 avvikssaker, nær halvparten av disse sakene gjaldt forsendelser på avveie.

Fra offentlig sektor mottok Datatilsynet flest meldinger fra helse og omsorg og kommunal sektor. Rapportens mål har vært å formidle hva som skjedde i disse avvikene, primært gjennom tall og kategorier.

Du kan lese mer om dette på Datatilsynets hjemmesider: http://www.datatilsynet.no/Nyheter/20151/Slik-gikk-det-galt-i-aret-som-gikk/