INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

25. september 2015

Dokumentasjon og framfinning – praksis og teori i arkivet

Gudmund Valderhaug, Høgskolelektor ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved HIOA, har publisert artikkelen «Dokumentasjon og framfinning – praksis og teori i arkivet» på sin blogg Depotdrengen.

I artikkelen blir det blant annet drøftet hvordan norsk arkivdannings- og bevaringspraksis har utviklet seg i spenningen mellom administrative forvaltningsmessige behov, lovbestemte rammer, og arkivfaglige krav. Artikkelen var opprinnelig et kapittel i boken «Krysspeilinger. Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap» som ble utgitt i 2011.