INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

02. juni 2015

Muggavdelingen – status pr. 1.6.2015

I november 2014 startet vi opp muggsaneringen med én ansatt. Fra desember 2014 til mars i år, var det to ansatte som hadde saneringsarbeid som del av sine arbeidsoppgaver. I mars fikk vi i gang et team med to ansatte til, og fra mai har seks ansatte gått i «saneringsturnus» ca. to timer hver dag. Dermed er saneringsrommet, med to avtrekksskap, nå i full drift fem dager pr. uke.

Med fullt venterom for mugginfisert arkiv og så mye aktivitet i saneringsrommet, så var vi naturlig nok spente på hvordan det lå an med luftkvaliteten i disse rommene. Funket ventilasjonsanlegget i muggavdelingen tilfredsstillende? Var rengjørings- og vernerutinene våre gode nok? For å finne ut dette, fikk vi tatt luftprøver av både saneringsrom, venterom og i tillegg i begge etasjer i magasinet.

Nå har vi fått svar på prøvene, og rapporten sier at «Det ble ikke registrert forekomst av spiredyktige muggsoppsporer i inneluften ved noen av prøvestedene».

Det var virkelig gledelige resultater, og viser at vi gjør de riktige tingene. Nå er nå enda stoltere av muggavdelingen vår og av arbeidet som blir gjort der!