INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

02. juni 2015

Muggavdelingen – status pr. 1.6.2015

I november 2014 startet vi opp muggsaneringen med én ansatt. Fra desember 2014 til mars i år, var det to ansatte som hadde saneringsarbeid som del av sine arbeidsoppgaver. I mars fikk vi i gang et team med to ansatte til, og fra mai har seks ansatte gått i «saneringsturnus» ca. to timer hver dag. Dermed er saneringsrommet, med to avtrekksskap, nå i full drift fem dager pr. uke.

Les mer