INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

26. mai 2015

Ny veileder for arkivering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten

Mange kommuner har henvendt seg til KS og spurt hvordan de skal håndtere dokumentasjon fra kommunenes pleie- og omsorgstjeneste. Avhengig av om det er saksbehandlingsdokumentasjon eller dokumentasjon av helsehjelp, er dokumentasjonen underlagt forskjellige lovverk som stiller ulike krav til tilgang, sletting, lagring og gjenbruk. På oppdrag fra KS har PWC utarbeidet både en rapport og en veileder for håndtering av pasientinformasjon.

Ekstern lenke:

FoU: Arkivering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten