INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

27. mai 2015

Et nytt nummer av Arkheion er på vei ut til våre eiere

I dette nummer av Arkheion bidrar IKA Kongsberg med to artikler. En av artiklene omhandler erfaringene fra den store deponeringsprosessen vi har vært igjennom i løpet av året, mens den andre artikkelen er om vårt nye muggsaneringsanlegg.

 

Les mer

26. mai 2015

Ny veileder for arkivering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten

Mange kommuner har henvendt seg til KS og spurt hvordan de skal håndtere dokumentasjon fra kommunenes pleie- og omsorgstjeneste. Avhengig av om det er saksbehandlingsdokumentasjon eller dokumentasjon av helsehjelp, er dokumentasjonen underlagt forskjellige lovverk som stiller ulike krav til tilgang, sletting, lagring og gjenbruk. På oppdrag fra KS har PWC utarbeidet både en rapport og en veileder for håndtering av pasientinformasjon.

Les mer

04. mai 2015

Sommertid på lesesalen

Vi gjør oppmerksom på at  vi fra og med i dag går vi over til sommeråpningstider på lesesalen. Det vil si at vi har åpent 9-15 mandag til torsdag.

Les mer