INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

01. desember 2015

Ã…rets andre nummer av Arkheion er nå på vei ut til våre eiere

Dette nummeret inneholder mange interessante arkivfaglige artikler. Blant annet deler Bergen Byarkiv sine erfaringer om sitt store avsluttede prosjekt om digitalisering av eiendomsarkiver. Fagmiljøene har også engasjert seg som høringsinstans i forhold til revisjon av arkivforskriften. Om du synes det blir lenge å vente, er utgaven allerede tilgjengelig på nett: http://arkheion.no 

Les mer

18. november 2015

Omorganisering i Arkivverket

Arkivverket står ovenfor store utfordringer på flere områder. Kravene om økt effektivitet og produktivitet i offentlig sektor er tydelige. Omorganiseringen av Riksarkivet og statsarkivene til en etat er en av måtene arkivverket ønsker å imøtegå kravene på. De stedsavhengige oppgavene som blant annet betjening av lesesal og brukerforespørsler i arkivmaterialet vil bli håndtert like godt som før. Hensikten med omorganiseringen utnytte kompetanse og ressurser mer enhetlig og effektivt. Etter planen skal den nye strukturen iverksettes 1. januar 2016.

Les mer

22. oktober 2015

Artikkel om skulane i Gol på Lokalhistoriewiki

IKA Kongsberg held på med å kartleggje skulehistoria i kommunane våre. Me er nett ferdige med ein liten tekst for Gol kommune som har hatt mange grendeskular. Artikkelen er førebels berre eit skjelett som publikum gjerne kan utfylle med meir informasjon.

Les mer

20. oktober 2015

Utlysning av fem arkivkonsulentstillingar

IKA Kongsberg er ein arkivinstitusjon i sterk vekst, både fagleg og i omfang. Me har i dag 12 fast tilsette, og skal no utvida med fem arkivkonsulentar i fast 100 % stilling. Har du lyst til å verta med på laget? Søknadsfristen er den 9. november 2015.

Les mer