INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

17. desember 2014

Riksarkivaren og kommunereformen

Riksarkivaren mener kommunereformen vil kunne få store konsekvenser for arkivdanningen i kommunene, samt i allerede skapt kommunalt arkiv. I 2015 vil derfor arkivverket prioritere dette arbeidet.

Riksarkivaren erkjenner at kommunene har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som skole, barnevern, helse- og omsorgstjenester. For å utføre sine lovpålagte oppgaver er gode kommunale arkiv en forutsetning.

Det kommunale arkivfaglige miljøet har pekt på at tidligere erfaringer viser at det har vært lite fokus på arkiv og arkivdanning underveis i planleggingen av  sammenslåingsprosesser. Riksarkiviaren deler bekymringen for at manglende fokus på arkiv vil kunne få store konsekvenser for den enkelte kommune og kunne gi store ekstrakostnader for kommunene.

Riksarkivaren ser følgende tiltak som sentrale for å sikre at arkivfaglige hensyn blir integrert i planleggingen av kommunereformen:

• Forvaltningsreformen vil være et fokusområde for SAMDOK-prosjektet i 2015.
• Deltakelse i nasjonale fora som arbeider med kommunereformen

 Eksterne lenker:
 Arkivverket: Riksarkivarens arbeid med kommunereformen
 Regjeringen.no: Kommunereform – Robuste kommuner for fremtiden