INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

16. desember 2014

Larvik kommunes arkiver er nå publisert på arkivportalen

Siden innflyttingen i vårt nye arkivbygg har vi arbeidet med å flette arkivene fra Larvik kommune sammen med det som var pallelagret på Høgskolen i Buskerud og de siste deponeringer fra kommunen som har kommet inn i løpet av året. Dette gjelder ca. 550 hm arkiv fra våre gamle lokaler og rundt 400 hm nye arkivsaker fra Larvik, Brunlanes, Stavern, Tjølling og Hedrum kommuner inkludert litt fra Larvik kommune etter sammenslåingen i 1988. Til sammen utgjør dette nå ca. 900 hm.

Arkivet er nå satt opp i system og alle protokoller skal være registrert i Asta. I denne prosessen har det vært nødvendig å trekke deler av arkivet tilbake fra Arkivportalen. Vi går i dag den 16.desember 2014 ut med ny publisering slik at alle oppdateringer vil komme med. Dette betyr ikke at alt arkiv er registrert, for det ligger fremdeles masse arbeid med finordning og registrering av saksarkiver foran oss.

Registrering på Arkivportalen er et hjelpemiddel for våre brukere til så se hvilke arkivsaker som finnes hos IKA Kongsberg fra Larvik kommune. Det er foreløpig ikke et sted der publikum kan finne opplysninger fra arkivene. For å få det må man kontakte oss på lesesal, telefon eller e-post.
Dette er det første kommunearkivet som står ferdig etter årets store flytteprosess. Det er derfor et stort øyeblikk for oss å presentere denne nyheten.