INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Home Page
A A

26. april 2012

Representantskapsmøtet 26.4.2012

Sakspapirer til representantskapsmøtet 26. april 2012:  Følgebrev (Pdf) Innkalling med sakspapirer (Pdf) Ã…rsmelding 2011 med regnskap (Pdf) Selskapsavtale 2013 (Pdf) Eiertilskudd 2013 – vedlegg til sak 008/12: Budsjett 2013 (Pdf) Handlings- og økonomiplan 2013-2016 (Pdf) Styrets forslag til valgkomité 2012/13 (Pdf) Ettersendte dokumenter:  Valgkomiteens innstilling (Pdf) Valg av representantskapets leder og nestleder (Pdf)

Les mer