Kontakt oss:

IKA Kongsberg
Frogs vei 48
3611 Kongsberg
32 76 40 20
postmottak@ikakongsberg.no

IKA Kongsberg har gleden av å invitere til arkivlederseminar på Archon i Kongsberg 19.-20. november. Etter arkivledernes ønsker har vi i år valgt å fokusere på e-arkiv.
Les mer...
Invitasjon til arkivlederseminar
Arkivverket har de senere årene mottatt et økende antall henvendelser fra offentlige institusjoner og kommuner som ønsker å bruke skytjenester.
Riksarkivet kom derfor mandag med en presisering om at arkivering i utenlandske skytjenester for offentlige virksomheter strider med arkivloven.
Les mer...
Møteprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte 25.09.2014 er nå klar.
Les mer...
Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte 25.09.2014 kl. 12.00 på Archon, Frogs vei 48 3611 Kongsberg.
Les mer...
IKA Kongsberg inviterer eiere og representanter til informasjonsmøte om endring av selskapsavtale og valg av framtidig løsning for IKA Kongsbergs nye bygg.
Les mer...
IKA Kongsberg er arkivdepot for våre eierkommuner. I løpet av 2014 skal våre eiere ha deponert alle administrative arkiver som er eldre enn 25-30 år.
Les mer...
Her legger vi ut smakebiter fra arkivene og informasjon om hvordan du kan bruke arkivene.
SISTE NYTT
16.10.2014
I oktober 1932 fikk lensmannen i Sauherad søknad fra ing. Michael Leirvik om å få vise filmen ”Glimt fra New York og Den norske Koloni” med etterfølgende foredrag på Gvarv 17. november.
Les mer...
10.09.2014
Nes skole i Sauherad hadde i 1936 planer om å få opparbeidet lekeplass. Det var hugget 2 dekar stor granskog for å gi rom til lekeplassen.
Les mer...
20.08.2014
En liten gutt satt i forpleining hadde vært borte fra skolen etter nyttår 1892. Grunnen var at han manglet klær. Etter sigende måtte han ha lue, jakke, bukse, undertrøye, skjorte og hoser (strømper).
Les mer...
Copyright © IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for
Buskerud, Vestfold og Telemark IKS
Org. nr 971 309 040 mva