Kontakt oss:

IKA Kongsberg
Frogs vei 48
3611 Kongsberg
32 76 40 20
postmottak@ikakongsberg.no

Det innkalles til ordinært representantskapsmøte 30. april 2014 kl 11.00. Møtet avholdes i IKA Kongsbergs nye arkivbygg. Adressen hit er Frogs vei 48, 3611 Kongsberg.
Les mer...
Representantskapsmøte 30. april 2014
Den 24.3.2014 flyttet vi over i våre nye lokaler på Raumyr. Fra og med denne datoen ble vår nye postadresse Frogsvei 48, 3611 Kongsberg. Vårt hovedtelefonnummer 32 76 40 20 og våre e-postadresser vil være som før.
Vi kommer imidlertid ikke til å videreføre våre gamle internnummer. Direktenummer til ansatte vil bli de eksisterende mobilnummer.
Les mer...
På grunn av flytting har vi sett oss nødt til å holde lesesalen stengt frem til 24.3.2014.
Vi ønsker alle våre lesesalsgjester velkomne på nye lesesal som vil være samlokalisert med Statsarkivet på Kongsberg i Frogsvei 44.
Les mer...
1. februar 2014 trer nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for arkiv skapt av kommuner og fylkeskommuner i kraft.
Les mer...
I desember 2012 vedtok styret for IKA Kongsberg at det skal foretas et forstudie for "Arkivskyprosjektet". Hensikten med forstudiet har vært å belyse hvordan man kan få på plass en enklere modell for arkivdanning og uttrekk av arkiv ved å flytte kompetansebehov og tekniske løsninger fra kommunene til de interkommunale arkivinstitusjonene. Fokuset har vært på uttrekk og datakvalitet. Forstudiet ble bestilt gjennomført av prosjektleder Ståle Hegna, Midt-Telemarkrådet.
Les mer...
IKA Kongsberg og Drammen byarkiv samarbeider om å avholde et kurs for kommuner og interkommunale samarbeidsordninger. Kurset tar opp hvordan man skal håndtere arkivspørsmål i interkommunale samarbeidsorgan, og avholdes på Kongsberg 14. januar.
Les mer...
Her legger vi ut smakebiter fra arkivene og informasjon om hvordan du kan bruke arkivene.
SISTE NYTT
18.02.2014
Året 2014 er ikke bare 200-årsjubileum for grunnloven. I Kongsberg feires også at det er 200 år siden byens hjørnesteinsbedrift Kongsberg våpenfabrikk ble grunnlagt. Dette skjedde fordi byen, etter at Sølvverket gikk konkurs i 1805, hadde stor mangel på arbeidsplasser.
Les mer...
22.01.2014
At telefon ikke er en selvfølge kan være vanskelig å forstå for oss i dag. Narvesen Kioskkompagni hadde i 1903 en kiosk på torget i Larvik. Den 13. januar 1903 sendte sentraladministrasjonen i Kristiania en søknad til Larvik magistrat om å bli fritatt fra å holde telefon i denne kiosken.
Les mer...
13.12.2013
I 1987 søkte den vidgjetne kroppsbyggjaren Samson om å få lyfte sterkenilssteinen i Seljord. Kommunen avviste søknaden av di steinen vart rekna som eit fredlyst monument.
Les mer...
Copyright © IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for
Buskerud, Vestfold og Telemark IKS
Org. nr 971 309 040 mva