Kontakt oss:

IKA Kongsberg
Frogs vei 48
3611 Kongsberg
32 76 40 20
postmottak@ikakongsberg.no

Nytt spennende nummer av fagtidsskriftet Arkheion er på vei ut til våre eiere. Dette nummeret inneholder blant annet en artikkel om kommunereformen skrevet av Torleif Lind, samt en artikkel om et nytt testverktøy for digitale arkiver skrevet av Roger Kristoffersen.
Les mer...
Nytt Arkheion
Vi på IKA Kongsberg takker for samarbeidet i året som gikk og ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Vi kommer til å ha begrenset bemanning i perioden 22.12-5.1.2015. Vårt sentralbord med telefonnummer 32 76 40 20 vil imidlertid være betjent.

Les mer...
Siste åpne dag før jul:
torsdag 18. desember

Lesesalen er stengt
19. desember tom. 4. januar

Normale åpningstider fra
mandag 5. januar
Les mer...
Riksarkivaren mener kommunereformen vil kunne få store konsekvenser for arkivdanningen i kommunene, samt i allerede skapt kommunalt arkiv. I 2015 vil derfor arkivverket prioritere dette arbeidet.
Les mer...
Siden innflyttingen i vårt nye arkivbygg har vi arbeidet med å flette arkivene fra Larvik kommune sammen med det som var pallelagret på Høgskolen i Buskerud og de siste deponeringer fra kommunen som har kommet inn i løpet av året. Dette gjelder ca. 550 hm arkiv fra våre gamle lokaler og rundt 400 hm nye arkivsaker fra Larvik, Brunlanes, Stavern, Tjølling og Hedrum kommuner inkludert litt fra Larvik kommune etter sammenslåingen i 1988. Til sammen utgjør dette nå ca. 900 hm.
Les mer...
Årets arkivlederseminar ble avholdt på Archon 19.-20. november. Etter arkivledernes ønsker var tema for årets seminar e-arkiv. I tillegg til e-arkiv fikk vi også satt fokus på de arkivfaglige utfordringene som kan oppstå i forbindelse med kommunereformen.
Les mer...
Her legger vi ut smakebiter fra arkivene og informasjon om hvordan du kan bruke arkivene.
SISTE NYTT
15.12.2014
To herrer skrev i desember 1898 til Saude og Nes ligningskommisjon med tilbud ”paa at overtage Beregningen af Ligningen for 1899 samt det videre dermed forbundne Arbeide for den tidligere havdte Godtgjørelse Kr.100.00.”
Les mer...
08.12.2014
Norderhov herredsgarner disponerte i 1941 en bil. Den var lørdag 30. august 1941 i bruk for forsyningsnemnda til rekvirering av høy for Wehrmacht og inspeksjon av kjøpmenn. Ved 16.30-tiden kom det regn som frøs til is. Bilen kjørte dermed utfor veien.
Les mer...
10.11.2014
Trekkraftnemndene skulle under krigen sørge for bl.a. nok hester til jord- og skogbruk. Hester ble rekvirert etter behov.
Les mer...
Copyright © IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for
Buskerud, Vestfold og Telemark IKS
Org. nr 971 309 040 mva