Kontakt oss:

IKA Kongsberg
Frogs vei 48
3611 Kongsberg
32 76 40 20
postmottak@ikakongsberg.no

IKA Kongsberg er arkivdepot for våre eierkommuner. I løpet av 2014 skal våre eiere ha deponert alle administrative arkiver som er eldre enn 25-30 år.
Les mer...
Deponeringer i 2014
Nå ligger det en liten film på YouTube fra åpningen av vårt nybygg den 30.4.2014. De som ikke hadde anledning til å være tilstede på åpningen, eller er nysgjerrige på hvordan vi har fått det, kan ta en kikk der.
Les mer...
Nå er protokoll fra representantskapsmøtet den 30.4.2014 klar.
Les mer...
Arkivverkets tilsynsarbeide har som mål å sørge for forbedring av arkivholdet i offentlig sektor, fra arkivdanningen til etterlivet i depot. Hovedfokuset er ikke å finne feil, men å bidra til økt forståelse av den komplekse elektroniske arkivdanningen. Spesielt er Arkivverket opptatt av arkivdokument danna utenfor Noark-systemene.
Les mer...
Den 3. juni 2014 inviterer IKA Kongsberg og sju arkiv til åpen dag i arkivet.
Denne dagen blir det aktiviteter i Karasjok, Nordreisa, Tysfjord, Bodø, Ålesund, Bergen, Kristiansand, Kongsberg, Lillehammer, Hamar og Oslo!
Vi holder åpnet for publikum mellom klokken 12.00 og 15.00.
Les mer...
Norsk Arkivråds arbeidsgruppe for målekriterier og sjekklister har utarbeidet en sjekkliste for etterlevelse av offentlighetsloven.
For å sikre konsekvent etterlevelse av kravene, bør organet ha skriftlige rutiner som sier hvordan journalføring og håndtering av innsynskrav skal skje, og det bør gjennomføres jevnlig opplæring av alle ansatte.
Les mer...
Her legger vi ut smakebiter fra arkivene og informasjon om hvordan du kan bruke arkivene.
SISTE NYTT
20.08.2014
En liten gutt satt i forpleining hadde vært borte fra skolen etter nyttår 1892. Grunnen var at han manglet klær. Etter sigende måtte han ha lue, jakke, bukse, undertrøye, skjorte og hoser (strømper).
Les mer...
30.06.2014
Midt i deponeringsstrida vart det gjort funn i arkivet frå Ål kommune som vekte smil og undring.
Les mer...
23.06.2014
Hjemstavnsretten er en evig fascinerende side ved den kommunale fattigforsorgen i Norge. Fattiglovene 1845 til 1900 har regler for hvilken kommune som hadde økonomisk ansvar for en person.
Les mer...
Copyright © IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for
Buskerud, Vestfold og Telemark IKS
Org. nr 971 309 040 mva